váha

Advokátní kancelář VÁCHA & KOLÁŘ je advokátní kanceláří s více než dvacetiletou historií poskytující odborné a kvalitní právní služby. Tato kancelář byla založena JUDr. Přemyslem Váchou ve spolupráci s JUDr. Alešem Kolářem po jejich dlouholeté samostatné advokátní praxi. Advokátní kancelář má hlavní sídlo v Praze v Rumunské ulici, pobočku v Přemyslovské ulici, v Uhříněvsi a ve Špindlerově mlýně.

Advokátní kancelář tvoří v současnosti kolektiv advokátů se zkušenostmi a znalostmi v převážné většině právních odvětví, advokátů, kteří poskytují právní službu jak tuzemským
tak i zahraničním klientům.

Naše specializace