Advokátní kancelář VÁCHA & KOLÁŘ

Advokátní kancelář VÁCHA & KOLÁŘ je advokátní kanceláří s více než dvacetiletou historií poskytující odborné a kvalitní právní služby.

Tato kancelář byla založena JUDr. Přemyslem Váchou ve spolupráci s JUDr. Alešem Kolářem po jejich dlouholeté samostatné advokátní praxi. Advokátní kancelář má hlavní sídlo v Praze v Rumunské ulici, pobočku v Přemyslovské ulici, v Uhříněvsi a ve Špindlerově mlýně.

Advokátní kancelář tvoří v současnosti kolektiv advokátů se zkušenostmi a znalostmi v převážné většině právních odvětví, advokátů, kteří poskytují právní službu jak tuzemským tak i zahraničním klientům.

Advokátní kancelář sestává ze dvou týmů advokátů, v sídle advokátní kanceláře v Rumunské ulici vykonává právní praxi JUDr. Přemysl Vácha a Mgr. Michal Kadlec společně s Martinou Staňkovou a v pobočce v Přemyslovské ulici vykonává právní praxi JUDr. Aleš Kolář, Mgr. Jana Pecinová, JUDr. Lucie Kolářová a Kristýna Blahnová.

Advokátní kancelář nabízí zejména právní znalosti a zkušenosti získané dlouholetou a generální praxí v převážné většině právních odvětvích. Převážně všeobecné zaměření praxe kolektivu advokátů umožňuje řešit problémy klientů (fyzických i právnických osob) v širších souvislostech a řešit je komplexním způsobem.

JUDr. Přemysl Vácha
Mgr. Michal Kadlec
Kristýna Fialová

Kristýna Fialová je asistentkou v advokátní kanceláři od roku 2018.

Eva Hu

Eva Hu je asistentkou v advokátní kanceláři od roku 2019.